Import Veterinair Online

Welkom bij Import Veterinair Online.

Dit systeem helpt u bij invoer van veterinaire producten of levende dieren in de Europese Unie.

Import Veterinair Online geeft, na beantwoording van enkele vragen, antwoord op de vraag of invoer in de Europese Unie mogelijk is.

Daarnaast toont het systeem informatie over aanvullende eisen die aan uw veterinaire producten of levende dieren gesteld worden voor invoer.

De applicatie wordt continu bijgewerkt door medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Zij dragen er zorg voor de applicatie zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Desondanks blijven type- en interpretatiefouten mogelijk. Vandaar dat u ook verwijzingen naar de relevante wetgeving terugvindt. Deze wetgeving is uiteraard altijd leidend.